REFERENCE TECHNICKÉ VYBAVENÍ ODSTRAŇOVÁNÍ PAŘEZŮ OŠETŘENÍ A ŘEZY BEZPEČNOSTNÍ VAZBY RIZIKOVÉ KÁCENÍ CERTIFIKACE A OSVĚDČENÍ
 

Základní znalosti arboristy ovlivňující bezpečnost práce na stromech

Arboristika je u nás oborem velmi mladým a tudíž i všeobecné podvědomí o ní je malé. Práce ve stromech je prací potenciálně nebezpečnou pro lidi i jejich majetek. Měla by proto být prováděna pouze odborně způsobilými, zkušenými a plně vyškolenými pracovníky. Je třeba mít na zřeteli, že tento obor není možné bezpečně provozovat bez pochopení průběhu základních dějů v těle rostliny. Proto musí mít tito odborníci ucelené znalosti o anatomii a fyziologii dřevin. Zvláště pak o vlivech dutin a defektních větvení na provozní bezpečnost.

David Sokol, DiS.
Skuteč; Dr. Znojemského
IČO: 72890568
TELEFON: 777 656 322
MAIL : Dsokol@seznam.cz
Nejsem plátcem DPH
David Sokol, DiS